Duyurular
 • KID Rehberi Güncellendi...
  İl Sağlık Müdürlükleri İl İzleme ve Değerlendirme Rehberi, sahadan toplanan geribildirimler ve yeni gelişmeler doğrultusunda güncellenmiştir. Güncel rehbere ulaşmak için resme tıklayınız.

 • Sağlık Hizmetlerinde İdealin Ötesine Geçmek için KID Yeniden Tasarlandı...
  Teşkilat yapısındaki değişikliklerle uyumlu, iş yükünü ve gereklilikleri gözeten KID sistemi ile ilinizdeki sağlık hizmet sunumunu bir adım daha öteye taşıyabilirsiniz.

 • Size Özel Raporlar ile İzleme ve Değerlendirme Artık Çok Daha Kolay...
  Mevcut durumu gösteren detaylı raporlar incelemeniz için otomatik olarak hazırlanır. Bu sayede, ilinizin genel durumu ve ziyaret programınızda yer alan tesisler hakkında kolayca bilgi edinebilirsiniz.

 • İyileştirme için En Büyük Yardımcınız...
  KID, oluşturduğunuz stratejik uyum talimatlarının takip ve koordinasyon süreçleri konusunda size yardımcı olmak için hazır.

İl İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Sistemi'ne Hoşgeldiniz...
Dünyada statü veya ölçek farkı olmaksızın tüm organizasyonel yapıların en önemli konularından biri haline gelen kurumsal strateji konusunun kökeni aslında 1960’lara dayanmaktadır. Özellikle seksenli yıllarda da kamu kuruluşları tarafından dikkate alınan bir unsur haline gelmiştir. Çeşitli kurumların ve sektörlerin strateji odakları farklılık gösterse dahi kurumsal bir strateji geliştirilmesinin temel amacı her zaman hedef kitleye talep ettiği değeri sağlamak olmuştur.
Günümüzde modern ekonomi ve hizmet kullanıcıların beklentilerindeki sürekli değişim, kurumların daha hızlı cevap verme gerekliliğini oluşturmuştur. Standart karar alma ve politika oluşturma metotları bu tür değişim ihtiyaçları karşısında çoğu zaman yavaş kalmaktadır. Özellikle büyük ölçekli yapıların bu aşamadaki tek çözümü ise ihtiyaçlarla doğru orantılı olarak gerçekleşen bu hızlı değişime ayak uydurabilecek düzeyde, dinamik bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturmak olmuştur.
T.C. Sağlık Bakanlığı, bu amaçla stratejik yönetim çalışmalarının ilk temellerini 2003 yılında atmış, ilerleyen yıllarda dört yıllık stratejik planlar ile bu uygulamayı kurumsal bir kültür haline getirmeyi başarmıştır.Dünya gelişmeleri ile birlikte stratejik yönetim, artık kurumların merkez teşkilatına ait bir prosedür olmaktan çıkmış, organizasyonel yapının en uç noktalarına kadar uzanan, en alttan üste doğru, kurumsal üst strateji modelini besleyen bir yapıya dönüşmüştür. Oluşturulan stratejik planlar, merkezi olduğu kadar taşra birimlerini de doğal olarak ilgilendirmektedir. Sonuçta stratejik hedeflere başarılı bir şekilde ulaşılabilmesi için, taşra birimlerinin gerçekleştirdiği faaliyetlerinin de merkez teşkilat hedefleri ile aynı doğrultuda olması şarttır.
Stratejik Uyum Değerlendirme Boyutları
İletişim Yönetimi
Yönetimsel Karar Alma ve Planlama
Sağlıklı Yaşamın Teşviki
Hizmet Sunumu
Finansal Sürdürülebilirlik
Sağlıklı Çalışma Yaşamı
Hasta Memnuniyeti
Sağlık Hizmetlerine Erişim
Destek Hizmetleri
İllerde sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin izleme, değerlendirme ve koordinasyon faaliyetleri, sunulan hizmetin iyileştirilmesi ve süreç takibi konusunda sağlık tesislerine yol gösterici olması açısından büyük öneme sahiptir. Etkin ve efektif bir izleme için, sunulan sağlık hizmetinin kalitesini, verimliliğini ve il yöneticileri ile sağlık çalışanları arasında oluşturulacak sağlıklı bir iletişim tarzını önceleyen, harcanan zamanı ve iş yükünü optimal seviyede tutan sistemlerin kullanılması gerekmektedir. Geçmişte, bu mantığı benimsemeden oluşturulmuş bir çok sistemin, iyileştirme amacından tamamen uzaklaştığı, rutin bir resmi prosedür haline geldiği, sonrasında ise istenen çıktıları vermemesi dolayısı ile kullanımın sonlandırıldığı görülmektedir. Ayrıca, sisteme bağlı olarak gerçekleştirilen ziyaretlerin bir denetim seviyesine çekilmemesi hususu, koordinasyon ve iletişim süreçlerinin sağlıklı yürümesi açısından kritik bir faktördür.
Bütün bu unsurlar göz önünde bulundurularak hazırlanan “İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Sistemi” (KID™), il sağlık müdürlüklerine, illerinde faaliyet gösteren tesislerin değerlendirilmesi için iletişim temelli, kanıt bazlı ve proaktif bir metodoloji sunmak amacı ile tamamen yeniden yapılandırılmış bir bilgi sistemdir. Sistemde izlenen değerlendirme parametreleri, TC. Sağlık Bakanlığı stratejik planı çerçevesinde oluşturulmuş 9 ana başlık çerçevesinde toplanmıştır ve tüm sağlık tesislerine uygulanabilir şekilde geliştirilmiştir.
İlerleyen süreçte KID’in, işlevselliği ve gelişmiş raporlama yetenekleri sayesinde taşra teşkilatında görevli sağlık yöneticilerine, sağlık tesislerine ve politika yapıcılara yönelik bir karar destek mekanizması olarak saha koordinasyon sürecinin ayrılmaz bir parçası haline geleceği öngörülmektedir.
Proje Yönetim Destek Birimi
Hemen Başlayın!
Ziyaret planları ve DÖF işlemlerine hemen başlamak için sisteme giriş yapabilirsiniz.
Bir KID hesabınız yoksa, lütfen il sağlık müdürlüğünüz vasıtasıyla bizimle iletişime geçin.
İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ne ve işlemlerine ilişkin daha detaylı bilgi içeren "İl Sağlık Müdürlükleri Stratejik Plan Uyumu İzleme ve Değerlendirme Rehberi"ne ulaşmak için buraya tıklayın.
İletişim
http://pydb.saglik.gov.tr/
+90 (312) 471 8500
+90 (312) 471 8501

  Proje Yönetim Destek Birimi
İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Sistemi™ - 2018
 Tüm hakları saklıdır.