ASM'lerin Değerlendirilmesi...
Yayın Tarihi: 06/09/2019
Duyuru No: 12
Aile sağlığı merkezlerinin değerlendirilmesi ile ilgili gelen sorular üzerine aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur:

• Aile sağlığı merkezlerine özel bir finansal gösterge kartı bulunmamaktadır.
• Sistemde değerlendirme ekranında Aile Sağlığı Merkezlerinin “Finansal Sürdürülebilirlik” boyutunun 5 puan verilerek geçilmesi gerekmektedir. Boyutlar ayrı ayrı analiz edilebildiğinden, sistemde verilecek olan 5 puan, dönemler arası karşılaştırmalarda istatistiksel olarak bir anlam ifade etmemektedir.
İletişim
http://pydb.saglik.gov.tr/
+90 (312) 471 8500
+90 (312) 471 8501

  Proje Yönetim Destek Birimi
İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Sistemi™ - 2018
 Tüm hakları saklıdır.