COVID-19 Önlemleri...
Yayın Tarihi: 18/03/2020
Duyuru No: 14
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 30 Ocak 2020 tarihinde COVİD-19 virüsü sebebi ile küresel halk sağlığı krizi ilan etmesini takiben il düzeyinde pandemi önlemleri alınmıştır. Bu önlemlerin eksiksiz olarak uygulanması öncelik arz ettiğinden, Bakanlığımızca sürdürülmekte olan İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme faaliyetleri ilk altı aylık dönem için kapsam dışı tutulacaktır.
İletişim
http://pydb.saglik.gov.tr/
+90 (312) 471 8500
+90 (312) 471 8501

  Proje Yönetim Destek Birimi
İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Sistemi™ - 2018
 Tüm hakları saklıdır.